professionele hulp bij slaapproblemen

voor volwassenen en kinderen


wat is slaapoefentherapie?

Wie vaak wakker ligt, niet uitgerust is na de nacht en zich overdag moe of lusteloos voelt, kan hier iets aan doen! Slaapoefentherapie kan de oplossing zijn als slapen niet meer vanzelfsprekend is.

Volgens recente cijfers worstelen 1,5 miljoen volwassenen in Nederland met slaapproblemen. Elke avond liggen ze te piekeren, te malen en te woelen en wachten tevergeefs op de slaap die maar niet komt...

Slecht slapen is ook bij kinderen veel voorkomend. 30% van alle slaapproblemen komt voor in de leeftijd van 0-18 jaar. Van de kinderen tot 3 jaar heeft ongeveer een derde problemen met inslapen of doorslapen. Heeft uw kind moeite met inslapen, doorslapen, wordt het veel te vroeg wakker of combinaties hiervan? Overweeg de expertise van een gespecialiseerde kinderslaapoefentherapeut (zie onder)! 


algemeen

Slapen ondersteunt het herstellend vermogen van lichaam en geest. Goed slapen is dan ook belangrijk bij het creëren van de juiste balans in uw leven.

Spanningen, drukte, verveling, leegte, verdriet, ongemak, pijn, zorgen, problemen en angsten kunnen de balans verstoren en slaapproblemen veroorzaken. Een goede nachtrust komt binnen handbereik wanneer u de combinatie van gedrag, gevoelens en gedachten weer op de rit zet. 

Een slaapoefentherapeut kan helpen bij:

 • slecht inslapen
 • slecht doorslapen
 • 's nachts te lang wakker liggen
 • 's morgens te vroeg wakker worden
 • 's morgens onvoldoende uitgerust voelen

De slaapoefentherapeut benadert uw slaapprobleem vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van een slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de oorzaken van uw slaapprobleem of van dat van uw kind inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

de slaapoefentherapeut geeft:  

 • inzicht!!! hetgeen helpt bij het (her)vinden van gezond slaapgedrag
 • hoge kwaliteit adem- en ontspanningsoefeningen die op maat worden gemaakt voor uw specifieke verstoorde slaappatroon
 • cognitief gedragsmatige therapie (vlgs J. Beck); gedachten-therapie die u weer positief of neutraal leert denken
 • gezonde copingstijl; u leert adequater en rustiger om te gaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen

 hoe ziet een behandeling er uit?

 • ·Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke slaappatroon helder wordt gemaakt en u krijgt direct inzicht waar u wakker van ligt.
 • Vragenlijst: u krijgt 1 of meerdere vragenlijsten om in te vullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw beginsituatie maar ook uw vorderingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het einde van het eerste consult maakt u samen met de slaapoefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist.

behandeling

De behandelingen geven vorm en inhoud aan het behandelplan die is opgesteld aan de hand van de intake en de ingevulde vragenlijsten. U zult zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de slaaptherapeut tips door om beter te slapen op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie en slaaphygiëne (de rituelen en gewoonten bij het naar bed gaan). In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.


slaapstoornissen bij kinderen

zit u met de handen in het haar omdat uw kind niet wil of kan slapen? Slaapoefentherapie helpt!

Slaapproblemen bij kinderen zijn er altijd geweest. Kinderen vormen de grootste groep van alle slapelozen. Echter, in dit digitale tijdperk dreigen slaapproblemen nog verder toe te nemen. Kinderen zitten tegenwoordig vaak en lang achter beeldschermen, bewegen minder en slikken bij slaapproblemen vaak melatonine alsof het geen enkel kwaad kan… Wanneer onvoldoende aan de slaapbehoefte van het kind wordt voldaan nemen ook de lange termijn gevolgen van slaapproblemen toe, zoals onder andere:

 • slechte slaapgewoonten
 • angst, depressie
 • overgewicht
 • diabetes
 • concentratieproblemen, verminderde leerprestaties
 • gedragsproblemen
 • een verstoord bioritme

Slaapproblemen bij kinderen kunnen ook een probleem van de ouders zijn! De ouders hebben bijvoorbeeld te weinig geduld, hebben onbewust het kind 'onhandige' slaapgewoonten aangeleerd of kunnen moeilijk consequent zijn. Een kind, vooral hele kleine kindjes moeten zich veilig, rustig en slaperig voelen om te kunnen slapen. Door spanningen in huis, nog (heel) actief tot kort voor bedtijd, eindeloze rituelen of bijvoorbeeld angst voor het donker of het alleen zijn kan een slaapprobleem ontstaan omdat het zelf te alert, gespannen of bang is om lekker te kunnen slapen. Er kan kortom van alles ten grondslag liggen aan het moeizame slapen van een kind; een kinderslaapoefentherapeut helpt mee om deze oorzaken te ontdekken, u als ouder te begeleiden in het behandelplan en om een gezond slaapritme te ontwikkelen.

Slaapproblemen bij kinderen zijn ongewenst en ongezond; ze blijven niet zonder gevolgen!

De slaapoefentherapeut kan jou als ouder adviseren en informeren over:

 • het waarom achter een slaapprobleem van je kind
 • ontspanningsoefeningen om samen te doen
 • het gebruik van slaaphulpmiddelen zoals boekjes, slaapschaap, stickerkaarten…
 • gezond slaapgedrag
 • juiste slaapgewoonten
 • richtlijnen voor een gezonde slaap
 • structuur geven aan de dag en de nacht
 • 'scholing over de kinderslaap', psycho-educatie

De slaapoefentherapeut kan ook jouw kind slaapoefeningen leren om zelf:

 • beter te ontspannen
 • het hoofd stil te krijgen
 • de aandacht naar veiligheid en rust te verleggen (focussen)
 • 'uit het hoofd in het lijf' te komen, lichaamswerk
 • ook overdag te verstillen middels mindfulness voor kinderen

vergoeding

Slaapoefentherapie voor volwassenen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck. Vraag uw zorgverzekeraar op hoeveel behandelingen per kalenderjaar u recht heeft.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen altijd 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering!

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of de behandelingen voor het betreffende jaar reeds heeft gebruikt krijgt u zelf de nota. Vraag uw therapeut naar de geldende tarieven.

meer informatie?

U kunt een bericht achterlaten op het contactformulier of contact opnemen met slaapoefentherapeut

Tessa Jansen 06 - 15 36 42 25.


slaap lekker!
SLAAP-WIJS is onderdeel van Beweeg-Wijs (kinder) oefentherapie Cesar/Mensendieck met vestigingen in

Chaam, Breda en Dorst NB.